www.premonstrati.org
www.premonstrati.org

Vítejte

na stránkách věnovaných premonstrátské spiritualitě, premonstrátům a jejich životu dnes. Od roku 1143, kdy byl v Praze na Strahově založen první premonstrátský klášter v českých zemích, stali se premonstráti nedílnou součástí českých dějin – jak těch duchovních, tak kulturních. Mnohým při zmínce Strahova vyvstane vzpomínka na slavnou historii, kdy plnil funkci důležitého centra vzdělanosti a kultury, pro mnohé je synonymem slavné knihovny, avšak Strahov je také centrem duchovním – místem, kam lidé přicházejí načerpat, setkat se s Bohem, skrze liturgickou oslavu zaslechnout Boží hlas. Tím Strahov byl, tím Strahov chce být i dnes. Zvláštní pečeti sv. Norberta se mu dostalo, když byly v roce 1627 ostatky zakladatele přeneseny z Magdeburgu a uloženy v strahovském klášterním kostele, čímž se Strahov stal jakýmsi pomyslným duchovním středem a srdcem premonstrátského řádu. Přítomnost sv. Norberta je pro nás velkou výzvou – navázat na minulé a snažit se, aby toto srdce žilo a tepalo i dnes. Tak bude i nadále plodným a oživujícím pro své okolí. K tomuto objevení Boží blízkosti kéž skrze nahlédnutí do života premonstrátů napomohou i tyto stránky.
strahovští premonstráti
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015