www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Jáhenské svěcení fr. Štěpána
V sobotu 15. září v den památky Panny Marie Bolestné přijal bratr Štěpán jáhenské svěcení vkládáním rukou a konsekrační modlitbou emeritního pomocného pražského biskupa Karla Herbsta.
aktuality archiv
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015