www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Opatská benedikce
Královská kanonie premonstrátů oznamuje, že její nový opat Daniel Janáček přijme opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kard. Duky na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2018 při mši svaté v 10 hodin na Strahově.aktuality archiv
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015