www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Obláčka fr. Jana a fr. Pavla
V pondělí 25. září kandidáti Viktor a Martin přijali řeholi sv. Augustina, konstituce řádu, hábit a nového řeholního patrona. Z kandidáta Viktora je nyní bratr Jan Evangelista, z kandidáta Martina bratr Pavel. Nechť jim Pán žehná na jejich řeholní cestě.
aktuality archiv
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015