www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Obřady Svatého týdne ve strahovské bazilice

25. 3. Květná neděle

10:00  svěcení ratolestí a průvod od kostela sv. Rocha do baziliky, pontifikální mše sv. (chorální pašije podle sv. Marka)
18:00  slavná mše sv. na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma (recitované pašije podle sv. Marka)

26. 3. Pondělí Svatého týdne

18:00 mše sv., kompletář

27. 3. Úterý Svatého týdne

18:00 mše sv., kompletář
20:00 křížová cesta na Petříně ke kostelu sv. Vavřince, sraz u 1. zastavení

28. 3. Středa Svatého týdne

18:00 mše sv. s nešporama, kompletář

29. 3. Zelený čtvrtek

18:00 pontifikální mše sv. na památku Večeře Páně s mytím nohou, po ní přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady
20:00 adorace v Getsemanské zahradě
20:30 officium lectionis z Velkého pátku se zpívanými lamentacemi, kompletář

30. 3. Velký pátek

 17:30 křížová cesta v bazilice
18:00 pontifikální obřady na památku umučení Páně (sbírka na Svatou zemi, chorální pašije podle sv. Jana)
20:30  officium lectionis z Bílé soboty se zpívanými lamentacemi, kompletář

31. 3. Bílá sobota

18:30  nešpory
20:30  pontifikální obřady velikonoční vigilie a mše sv.

1. 4. Hod Boží velikonoční

10:00  pontifikální mše sv. se svěcením pokrmů
17:00  křestní nešpory
18:00  slavná mše sv., při které zazní Missa in D Carla Ferdinanda Pitsche. Účinkuje strahovský chrámový sbor a orchestr,
diriguje V. Roubal.

Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude bazilika otevřena nepřetržitě od 8:00 do 22:00 hodin pro soukromou adoraci.
Vstup kaplí sv. Norberta.
aktuality archiv
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015