www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Slavné sliby fr. Cyrila
V sobotu 17. června 2017 složil fr. Cyril slavné sliby do rukou opata Michaela. Kéž mu Pán žehná, aby na cestě řeholním životem rostl ke svatosti a aby jeho povolání neslo mnohé plody.
"Nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina." (Žl 34,11)
aktuality archiv
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015