www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Aktuality

Jáhenské svěcení fr. Štěpána

V sobotu 15. září v den památky Panny Marie Bolestné přijal bratr Štěpán jáhenské svěcení vkládáním rukou a konsekrační modlitbou emeritního pomocného pražského biskupa Karla Herbsta.

Kapitula kanonie

V úterý 11. září se konala první kapitula strahovské kanonie pod vedením opata Daniela.

Slavné sliby fr. Štěpána

V sobotu 8. září na svátek Narození Panny Marie složil bratr Štěpán slavné sliby do rukou strahovského opata Daniela.

Opatská benedikce


Opatská benedikce

Královská kanonie premonstrátů oznamuje, že její nový opat Daniel Janáček přijme opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kard. Duky na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2018 při mši svaté v 10 hodin na Strahově.

Volba nového strahovského opata

V úterý 26. června se na Strahově uskutečnila opatská volba. Sedmdesátým prvním strahovským opatem byl zvolen A.R.D. PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, O.Praem, Ph.D. Kéž ho Pán provází svým požehnáním, aby vedl strahovskou kanonii k Boží chvále a spáse těch, kteří mu jsou svěřeni.

Poděkování panu opatovi Michaelovi

V pondělí 25. června, v předvečer volby nového strahovského opata se uskutečnilo přátelské setkání ve filozofickém sále strahovské knihovny, během kterého byla panu opatovi Michaelovi předána publikace, která vznikla za účelem poděkování výjimečné osobnosti za obětavou službu premonstrátskému řádu, církvi i strahovské farní rodině trvající déle než 30 let.

Pouť v Holíči

V neděli 10. června sloužil v Holíči opat Michael poutní mši svatou k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

20 let od obnovení řeholního života v Doksanech

Dne 1. května oslavily naše sestry z Doksan 20 let od obnovení řeholního života. Slavnou mši svatou celebroval generální opat premonstrátského řádu Thomas Handgrätinger.
Klášter premonstrátek v Doksanech nedaleko Roudnice nad Labem vznikl pravděpodobně současně se Strahovem roku 1143 nebo 1144 jako zbožné dílo Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy. Roku 1782 byl kvetoucí klášter s 49 sestrami císařem Josefem II. zrušen. Klášter nejprve sloužil jako kasárna, později přešel do šlechtických rukou. V době totality patřil celý areál státu, v části kláštera byl státní statek. Doksanský klášter kdysi, v roce 1162, vdechnul život klášteru sester na krakovském předměstí Zwierzyniec a právě odtud byl roku 1998 zásluhou polských sester obnoven život kontemplativních premonstrátek v Doksanech jako na jediném místě u nás.

Repatriace kardinála Berana


Obřady Svatého týdne ve strahovské bazilice

25. 3. Květná neděle

10:00  svěcení ratolestí a průvod od kostela sv. Rocha do baziliky, pontifikální mše sv. (chorální pašije podle sv. Marka)
18:00  slavná mše sv. na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma (recitované pašije podle sv. Marka)

26. 3. Pondělí Svatého týdne

18:00 mše sv., kompletář

27. 3. Úterý Svatého týdne

18:00 mše sv., kompletář
20:00 křížová cesta na Petříně ke kostelu sv. Vavřince, sraz u 1. zastavení

28. 3. Středa Svatého týdne

18:00 mše sv. s nešporama, kompletář

29. 3. Zelený čtvrtek

18:00 pontifikální mše sv. na památku Večeře Páně s mytím nohou, po ní přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady
20:00 adorace v Getsemanské zahradě
20:30 officium lectionis z Velkého pátku se zpívanými lamentacemi, kompletář

30. 3. Velký pátek

 17:30 křížová cesta v bazilice
18:00 pontifikální obřady na památku umučení Páně (sbírka na Svatou zemi, chorální pašije podle sv. Jana)
20:30  officium lectionis z Bílé soboty se zpívanými lamentacemi, kompletář

31. 3. Bílá sobota

18:30  nešpory
20:30  pontifikální obřady velikonoční vigilie a mše sv.

1. 4. Hod Boží velikonoční

10:00  pontifikální mše sv. se svěcením pokrmů
17:00  křestní nešpory
18:00  slavná mše sv., při které zazní Missa in D Carla Ferdinanda Pitsche. Účinkuje strahovský chrámový sbor a orchestr,
diriguje V. Roubal.

Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude bazilika otevřena nepřetržitě od 8:00 do 22:00 hodin pro soukromou adoraci.
Vstup kaplí sv. Norberta.

Vánoce na Strahově


Návštěva spolubratří z Francie

Začátkem prosince nás navštívili spolubratři z kláštera sv. Martina v Mondaye ve Francii. Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie jsme s nimi měli společnou rekreaci.

Svěcení oltáře a požehnání nového liturgického prostoru

Dne 8. prosince na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie posvětil pan opat Michael oltář v nové kapli sv. Norberta na faře v Novém Strašecí.

Zabijačka u otce Timoteje v Novém Strašecí

V sobotu 4. listopadu v Novém Strašecí otec Timotej pořádal zabijačku, na kterou též pozval strahovský konvent.

50 let kněžské služby a 30 let opatské služby opata Michaela

Na svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela si opat Michael kromě svátku svého řeholního patrona připomněl výročí 50 let od kněžského svěcení a 30 let v opatské službě.

830 let kláštera v Milevsku

Dne 7. 10. vyvrcholily oslavy 830 let od založení kláštera v Milevsku mší svatou celebrovanou opatem Michaelem. Oslav se zúčastnil též generální opat Thomas.

Obláčka fr. Jana a fr. Pavla

V pondělí 25. září kandidáti Viktor a Martin přijali řeholi sv. Augustina, konstituce řádu, hábit a nového řeholního patrona. Z kandidáta Viktora je nyní bratr Jan Evangelista, z kandidáta Martina bratr Pavel. Nechť jim Pán žehná na jejich řeholní cestě.

Primiční mše otce Hyacinta

V sobotu 8. července slavil otec Hyacint primiční mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku.

Primiční mše otce Cyrila

V sobotu 1. července sloužil otec Cyril primiční mši svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou.

aktuality
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015