www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Kontakty
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
tel.: 233 107 711 (ústředna)

opat: Rmus.D. Michael J. Pojezdný, O. Praem.

převor & novicmistr: A.R.D. Bartoloměj M. Čačík, O. Praem.
tel.: 233 107 725, 777 742 180
email: cacik@centrum.cz

facebook: www.facebook.com/klasterStrahov

úřední kontakty na ústřední kancelář, knihovnu, obrazárnu apod. na stránce:
www.strahovskyklaster.cz/webmagazine/subcategories.asp?idk=311Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015