www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Současnost
V naší zemi dnes fungují čtyři samostatné mužské kláštery – tzv. kanonie. V každé z nich se bratři pod vedením svého opata (či administrátora) snaží žít ideály sv. Norberta a působit na místech (farnostech) jim přináležejících. Jsou to kláštery: Po několikasetleté pauze došlo v r. 1998 k obnovení ženské řádové větve u nás na místě, kde sestry až do zrušení kláštera Josefem II. žily a v modlitbách vyprošovaly Boží požehnání pro svět, církev a všechny, kdo se na ně s důvěrou v jejich přímluvu obraceli. Na počátku 20. století vznikla na Svatém Kopečku u Olomouce kongregace sester propojující i v ženské větvi řádu spiritualitu sv. Norberta a sv. Augustina s více činným stylem života.
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015