www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Sv. Gotfríd (Bohumír)
řeholník

svátek: 14. ledna

V roce 1097 se Gotfríd narodil do bohatého a váženého rodu hrabat z Kappenbergu. Už v počátku své dospělosti hrál aktivní roli v podpoře římského papeže proti císaři Jindřichu IV. V roce 1121 se setkal se sv. Norbertem v Kolíně nad Rýnem a byl tak uchvácen jeho životním stylem a kázáním, že se okamžitě rozhodl zbavit se majetku a vstoupit do začínajícího premonstrátského řádu. Společně se svou ženou Juditou a svým bratrem Ottou, předal 31. května 1122 hrad Kappenberg sv. Norbertovi a ustavil tak první založení řádu v Německu. Otto i Judita následovali Gotfrídova příkladu a přijali řeholní život nového řádu. Další darování jeho statků ve Varlar a Ilbenstadtu sv. Norbertovi způsobilo pobouření mezi místní šlechtou, která to chápala jako hrozbu pozicím aristokracie. Vojenské tažení na klášter Kappenberg pod vedením Gotfrídova znepřáteleného tchána Bedřicha z Arnsbergu bylo neúspěšné. Přes všechny tyto zkoušky zůstal Gotfríd pevně rozhodnut stát se premonstrátem. Když se situace uklidnila, přijal Gotfríd bílý oblek z ruky sv. Norberta. Zamiloval si zvláště péči o chudé a nemocné ve špitále připojeném k opatství. Sv. Norbert ho chtěl mít u sebe v Magdeburgu, ale Gotfríd se necítil dobře v hlučných severních metropolích, a dostal povolení k návratu na Kappenberg. Během zpáteční cesty v Ilbenstadtu onemocněl. Ve společenství se svými bratry a svým bratrem Ottou se se všemi takto usmířil: "Mí bratři, skrze lásku k řádu, skrze horlivost pro Boží slávu, jsem občas některé z vás pokáral snad trochu drsněji. Nyní se vám omlouvám." Později měl vidění andělů a zvolal: "Jak nádherné, jak nádherné! Poslové mého Stvořitele a Boha konečně přišli!" S tím zesnul v Pánu 13. ledna 1127.

Je zobrazován se šlechtickou korunou, kterou odmítl kvůli Kristovu království, s lebkou pokání připomínající jeho těžké zkoušky, a s nejchudším z chudých, které miloval a kterým tak rád sloužil.
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015