www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Bl. Hugo de Fosses
první opat v Prémontré

svátek: 10. února

Hugo se narodil pravděpodobně v roce 1093 ve Fosses v současné Belgii. O jeho dětství je známo velmi málo. Přidal se ke kanovnické kapitule ve Fosses a nakonec nalezl uplatnění a cestu ve službách Burcharda, biskupa v Cambrai. Hugo byl přítomen, když se Burchard setkal s Norbertem ve Valenciennes roku 1119. Biskup se právě učil s Hugem, když vrátný oznámil, že u dveří je nějaký žebrák, který trvá na tom, že chce vidět biskupa. Biskup řekl vrátnému, aby muže přivedl. Když potulný žebrák Norbert vstoupil, Burchard na něj zíral s neskrývaným překvapením. V Hugově životě to byl zlom. Mohl se pouze dohadovat, jaká proměna se udala v Norbertově životě podle úžasu svého biskupa, a naléhal na Burcharda, aby mu řekl další podrobnosti. Při poslechu Norbertova příběhu pocítil Hugo, že je volán, aby se stal jeho druhem. O několik dní později ve Valenciennes Norbert onemocněl, a Buchard určil Huga, aby ho až do uzdravení ošetřoval. Během dnů Norbertova zotavování, mluvil často Norbert s Hugem o Božích věcech. Poučoval ho zvláště o ctnostech pokory, prostoty, poslušnosti, cudnosti a chudoby. Starý životopis Norberta vypravuje: "Norbert, který byl ve věcech Božích pokročilý, opakoval tato a podobná poučení Hugovi vícekrát denně a soustavně ho povzbuzoval". Hugo se stal prvním vytrvalým stoupencem v Norbertově práci a společenství. V roce 1121 za pomoci dalších druhů začali s prvním založením premonstrátského řádu v Prémontré v severní Francii. Počátkem činnosti založení ustanovil Norbert Huga převorem Prémontré. V roce 1128 ho jmenoval opatem, svým nástupcem v Prémontré a prvním opatem mateřského opatství. Z pokory si Hugo nikdy nepřidával k jménu "opat", ale "sluha Boží a Norbertův". Obětoval sám sebe výstavbě silného společenství života v Prémontré, které se stalo vzorem pro další domy řádu. Svolával generální kapitulu každoročně do Prémontré, a také řídil přípravu prvního uspořádání řádových zvyklostí a liturgických úkonů.

Hugo zemřel v roce 1164, když byl 36 let opatem v Prémontré.
Je zobrazován v šatě opata jak drží knihu pravidel, kterými se klášter v Prémontré řídil v počátcích svého života.
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015